Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
24
mai
2012
Pabeigta lielākā daļa no energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem ražošanas ēkās

Pabeigta lielākā daļa no energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem ražošanas ēkās

Līdz 2012.gada maija vidum ir pabeigti jau 24 Latvijas Republikā reģistrēto komersantu realizētajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem ražošanas ēkās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros.

Lielākos no veiksmīgi īstenotiem projektiem ir realizējuši SIA "Skonto Plan Ltd", AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS", SIA "L-EKSPRESIS", SIA "IP VECMĪLGRĀVIS", SIA "SCHENKER", SIA "BELMAST", Rīgas poligrāfijas uzņēmums SIA "ZETA", SIA "Tilpums", SIA "Port Magnat" un SIA "MAGNAT PROJECT MANAGEMENT" un citi.

Projektu ietvaros veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tieši ar ražošanas vai uzglabāšanas procesu saistītās ēkās, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkās, uzlabojot ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ēku, ražošanas tehnoloģisko iekārtu un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti.

Līdz 2012.gada maija vidum realizēto projektu kopējā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta summa veido 3.97 milj. Ls.

SIA "MAGNAT PROJECT MANAGEMENT" projekts "Energoefektivitātes uzlabošana SIA "Magnat Project Management" ražošanas ēkās - noliktavās Rīgā"

AS "Staburadze" projekts "Kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi AS "Staburadze" ražošanas ēkās Artilērijas ielā 55, Rīga"

Kā iepriekš tika ziņots:
No 2011.gada 11. līdz 18. februārim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir pieņemti 49 lēmumi par projektu apstiprināšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 8 125 242,34 Ls.

Vērtēšanas rezultāti: 
2010.gada 20.jūlijā tika izsludināta pieteikšanās konkursam Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-finanšu instrumenta) projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" (turpmāk-konkurss) ietvaros, kas noslēdzās 2010.gada 21.oktobrī. Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2010.gada 3.novembrī un noslēdzās 2011.gada 24.janvārī. 

Konkursa ietvaros tika iesniegts 51 projektu iesniegums par 71 ēku un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija 8501741,80 Ls. 

No 51 projektu iesnieguma tika apstiprināti 49 projekti un noraidīti 2 projekti, no kuriem abi administratīvās neatbilstības dēļ.

Konkursa normatīvā bāze - Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums" ar grozījumiem, kas izdarīti 30.11.2010. ar MK noteikumiem 1093.

Konkursa mērķis - Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas ēku, ražošanas tehnoloģisko iekārtu un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti.

Finanšu instrumenta finansējums: 8 125 242,34 Ls

Finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas: 
55 % - sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem; 
45 % - lielajiem komersantiem. 

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam kritērijam - oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,7 kgCO2/Ls gadā.