Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
21
jūl
2010
Vides ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā

Vides ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās".

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas ēku, ražošanas tehnoloģisko iekārtu un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 9 839 256 latu. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 20 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums vienam projekta iesniedzējam- 500 000 latu.

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

55 % - sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem; 45 % - lielajiem komersantiem.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums".

Projekta iesniegumus jāiesniedz Vides ministrijā no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2010. gada 20. septembrim (ieskaitot) darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 Peldu ielā 26/28, 202.kab. Rīgā vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: Vides ministrija, Peldu iela 25, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi eere_kpfi@vidm.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt pa pastu: Investīciju departaments, Vides ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, vai elektroniski uz elektroniskā e-pasta adresēm: Inita.Henilane@vidm.gov.lv.