Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
18
jan
2011
Diviem KPFI konkursiem pārdala finansējumu, dodot iespējas jauniem projektiem

2011.gada 18.janvārī, Ministru Kabinets pieņēma grozījumus divos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajos noteikumos saistībā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektiem. Tie ir MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums"" un MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās\" nolikums"".

Projektu iesniegumu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās\" līdz noteiktā termiņa beigām tika saņemti 101 projektu iesniegums par kopējo summu 39 115 834,98 LVL, lai gan pieejamais finansējums bija tikai 8521500 LVL. Līdz ar to pašreizējā situācijā daudzi kvalitatīvi projekti var palikt bez finansējuma. Tai pat laikā, projektos, kas līdz šim īstenoti konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās\" ietvaros, būvniecības izmaksu samazināšanās rezultātā ir radies finansējuma ietaupījums LVL 1 033 555 apmērā. Ņemot vērā to, ka abu augstāk minēto konkursu aptvērums ir vienāds, kā arī ievērojot to, ka jauna šāda konkursa organizēšana varētu radīt lieku administratīvo slogu, minētie MK grozījumi apvieno šajos divos konkursos pieejamo finansējumu.

Tāpat tie precizē atbildīgās iestādes nosaukumu - nosaukums „Vides ministrija\" tiek aizstāts ar nosaukumu „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija".


Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Tālr.: 67026418; 67026533
E-pasts: prese@vidm.gov.lv