Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
09
sep
2013
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās

Noslēgusies projektu ieviešana konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās"

2013.gada augustā ir veikts pēdējais noslēguma maksājums finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros.

Konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" īstenoti 39 projekti par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta summu 6 328 532.4 lati.

Kopējais plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums projektu īstenošanas rezultātā – 9246.14 tCO2

Vidēji vienam projektam izmaksātais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 162 270.06 lati, vidējais plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vienam projektam 237.08 tCO2 gadā.

Īstenoto projektu oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu – 1.46 kgCO2/Ls gadā.

Apkopojums par īstenotajiem projektiem ir pieejams šeit

Informācija par konkursu:

Konkursa normatīvā bāze - 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums"

Konkursa mērķis - siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas (arī pakalpojumu sniegšanas) ēku, ražošanas tehnoloģisko iekārtu un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti.

Īstenojot projektu, jāpanāk oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, ne mazāks par 0,7 kgCO2/Ls gadā.

Finansējuma saņēmēji - Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums - 8 125 242,34 lati.

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

55 % – sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem;

45 % – lielajiem komersantiem.

Vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums - 500 000 latu, minimālais finansējums - 20 000 latu.

Konkursa ietvaros tika atbalstītas šādas projekta aktivitātes:

- papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj komersantam ietaupīt enerģiju;

- papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;

- konsultācijas sīkiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī izmaksu aprēķina sagatavošanai.

Projektu īstenošanas laiks - 2011.gada 1.decembris, ar pagarinājuma iespēju līdz 2012.gada 1.decembrim.

Konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros īstenotie projekti regulāri iekļuvuši Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un žurnāla „Latvijas Būvniecība” īstenoto konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" laureātu skaitā industriālo ēku grupā:

"Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā 2013"

SIA "Skonto Plan Ltd" ražotne, Tukums, Rūpniecības iela 6 (Projekts Nr. KPFI-6/13).

"Energoefektīvākā industriālā ēka 2011"

1.vieta - SIA "Dinex Latvia", Ozolnieku novads, Raubēni, Rubeņu ceļš 58 (Projekts Nr. KPFI-6/43)

2. vieta - SIA "Valmiera Andren" Valmierā, Cempu ielā 23 (Projekts Nr. KPFI-6/18)