Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
10
sep
2010
Māju īpašnieki varēs pietiekt projektus KPFI finansējuma saņemšanai

Š.g. 9. septembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Konkursa īstenošanas mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerāciju, kurā izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai nodrošinātu siltuma un elektrības piegādi mājsaimniecības vajadzībām.

Noteikumu projekts paredz, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt privātmāju īpašnieki, kas ir fiziskas personas, uz kuru vārda reģistrēts īpašums Latvijas Republikas teritorijā, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas vai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pārstāvošas biedrības, kas ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras rīkojas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku vārdā.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, kuras rezultātā izmantojamie fosilie energoresursi tiek aizvietoti ar atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī jaunu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lats, kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums dārza mājām, individuālām dzīvojamām mājām, vasaīcām ar koka, mūra un mūra-koka ārsienām, dvīņu rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājām - 7 000 latu, savukārt, daudzdzīvokļu mājām - 60 000 latu.

Ilze Krūkle Vides ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļa
Tālr.: 67026418/533 E-pasts: prese@vidm.gov.lv