Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
01
jūl
2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai piektā kārta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" piektās kārtas ietvaros.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

- komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

- izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;

- ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

- kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa piektās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums vismaz 6 332 737.05 euro apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

- komersantiem - 50% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

- izglītības iestādēm un kultūras institūcijām - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

- ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa piektās kārtas ietvaros projektu īstenošanas termiņš, ietverot Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" 54.punktā noteikto noslēguma pārskatu iesniegšanas termiņu (1 mēnesis), ir 2015.gada 30.aprīlis. Šajā termiņā nodrošināma gan projekta līgumā paredzēto aktivitāšu pabeigšana, gan atbilstoši sagatavota noslēguma pārskata iesniegšana.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 euro. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Projekta iesniegumus no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.jūlijam (ieskaitot) var iesniegt personīgi SIA "Vides investīciju fonds" (Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā, Rīgā) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 vai nosūtot pa pastu SIA "Vides investīciju fonds\" uz pasta adresi: Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.