Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
23
dec
2014
Ministrija informē par papildus pieejamo finanšu instrumenta finansējumu KPFI V kārtas ietvaros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par papildus pieejamo finanšu instrumenta finansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" piektās kārtas ietvaros

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar grozījumiem Nr.250, kas stājušies spēkā 2013.gada 14.jūnijā un grozījumiem Nr.1340, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 5.punktu, ja konkursā pieejamo finansējumu palielina, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

2014.gada 1.jūlijā oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.126 tika izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" piektajā kārtā ar paredzēto finanšu instrumenta finansējumu 6 332 737,05 euro.

Ar šo informējam, ka konkursa ietvaros papildus pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 2 909 311,11 euro apmērā, kas tiks piešķirts piektās kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem, kuri atbilst projekta iesniegumu atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ievērojot saņemto punktu skaitu saskaņā ar iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Jautājumus par projekta iesniegumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanas laiku lūdzam sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

Skatīt publikāciju šeit