Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
04
jan
2011
KPFI finansējums atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

2011.gada 4.janvārī, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"(turpmāk - noteikumu projekts).

Sagatavotais noteikumu projekts nosaka atklātā konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikumu, tai skaitā vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

Šī konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 11 399 481 LVL, kur vienam projektam pieejamais KPFI finansējums ir 7 000 latu. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Projekta iesniedzējs varēs būt:

  • dzīvojamās mājas īpašnieks, kas ir fiziska persona, uz kuras vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja kas ir noteikta noteikumu projektā;
  • vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā, kas ir fiziskas personas, kuru attiecīgais nekustamais īpašums ir atsevišķu divu dzīvokļu mājā, triju vai vairāku dzīvokļu mājā.

Konkursu plānots izsludināt 30 darbdienu laikā pēc MK noteikumu spēkā stāšanās un par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projektu īstenošanas uzraudzību veiks valsts SIA "Vides investīciju fonds".

Kristīne Barševska Sabiedrības informēšanas nodaļa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.:67026533/26417267 E-pasts: prese@vidm.gov.lv http://twitter.com/VidesMinistrija

Informācija redaktoriem:
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

  • šķeldas vai salmu, biomasas granulu, malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50kW;
  • saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 25kW;
  • energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50kW;
  • vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW;
  • saules baterijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW.