Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
21
jan
2011
Stājas spēkā MK noteikumi konkursam "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā"

2011.gada 21.janvārī, stājas spēkā 2011.gada 4.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"" ( turpmāk - MK noteikumi).

MK noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energo­resursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" (turpmāk - konkurss) nolikumu, tai skaitā vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstip­rināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

Šī konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana māj­saimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektro­enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstā­dīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Ar šiem MK noteikumiem jūs varat iepazīties šeit.

Konkursu plānots izsludināt 2011.gada februāra sākumā.