Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
27
jūn
2011
Informācija par līgumu slēgšanu mājsaimniecībām

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" 49.punktu, projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.

Lai vienotos par projekta līguma parakstīšanas konkrēto datumu un laiku, lūdzam sazināties ar Vides investīciju fondu (turpmāk - Fonds). Kontaktinformācija: Ilona Tupule, tālruņi: 25650253, 25650254, 25650255, 25650256, e-pasts: majsaimniecibas@lvif.gov.lv, adrese: Ģertrūdes iela 10/12, Rīga.

Ierodoties parakstīt projekta līgumu, lūdzam līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu - pasi, ja projekta līgumu ierodas parakstīt pilnvarota persona, lūdzam uzrādīt notariāli apstiprinātu pilnvarojumu. Līguma par projekta īstenošanu projekts un tā pielikumi ir pieejami Fonda mājas lapā - http://www.lvif.gov.lv.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" 50.punktu, ja projekta līgums netiks noslēgts iepriekš minētajā termiņā vai 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Fondā nav iesniegta izziņa par jaunbūvi (ja attiecināms), projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.