Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
12
okt
2011
Īstenoti pirmie projekti konkursā ražošanas ēkām

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" (turpmāk - konkurss) ietvaros īstenoti pirmie 4 no kopumā 49 apstiprinātiem projektiem. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros darbi pabeigti - SIA "Nordic Plast" polietilēna otrreizējās pārstrādes līnijā; SIA "KMM Metāls" un A/S "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" ražošanas ēkās Rīgā, un SIA "PIEBALGAS ALUS" ražotnē Jaunpiebalgā.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti komersantu ražošanas (arī pakalpojumu sniegšanas) ēkām, ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām un ražošanas tehnoloģijām. 
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 8 125 242,34 lati. Uz projekta finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros varēja pretendēt Latvijas Republikā reģistrēties komersanti.

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība šādam kritērijam - oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,7 kgCO2/Ls gadā.

Plašāka informācija par konkursu ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.