Главная    Карта сайта    Контакты      LV   RU   EN
Улучшение окружающей среды
В этом разделе представлена информация о проектах KPFI с кем заключены контракты.
 
Kонкурc Hазвание вызова Количество проектов Планируется сокращение выбросов CO2 в тоннах
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)5610799
KPFI- 2Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana140
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās132303
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem245579
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās234253
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās388951
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)387746
KPFI- 8Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām210
KPFI- 9Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā00
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas141426
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)8617387
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)9007989
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai4392982
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)211042
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)23892
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)12495
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)301469
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana136485
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)156025
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)414493
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)13516332
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)11812565
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)594897
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai102359
KOPĀ204470

 
Kонкурc Hазвание вызова Отчетный год Количество проектов Фактические сокращение выбросов CO2, тонны
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)2011306988
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)2012459906
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20135514754
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20145515801
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20155615553
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)2016298357
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)201771338
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20183327
KOPĀ73024
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās201371063
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās2014132760
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās2015132782
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās2016132799
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās201771906
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās20181619
KOPĀ11930
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem20123944
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2013184208
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2014246132
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2015246096
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2016246267
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2017113790
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem201831172
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem201931100
KOPĀ29708
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās20121160
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2013112080
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2014234912
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2015235204
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2016235322
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2017153661
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās201891828
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās201971166
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās20203352
KOPĀ24685
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2012113226
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2013329934
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās20143712615
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās20153611041
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās20163611361
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās201751162
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2018150
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2019150
KOPĀ49439
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)20124956
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2013163421
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2014378034
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2015388044
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2016388277
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2017316548
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2018153438
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2019122151
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)20204439
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)20211200
KOPĀ41508
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas201310
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2014111064
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2015141513
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2016141603
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2017131600
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20185446
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20191107
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20201105
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20211109
KOPĀ6549
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)20128397181
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)20138607384
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)20148607384
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)201521203
KOPĀ22153
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)20139007992
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)20148987958
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)20158987958
KOPĀ23908
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai2012262
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai2013247655
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20144167145
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20154274239
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20164271173
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20172571406
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20181736096
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20191220243
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai2020615937
KOPĀ363956
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)20139422
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)2014211079
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)2015211069
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)2016211069
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)201715827
KOPĀ4466
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201423910
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201523907
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201623910
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201723915
KOPĀ3641
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201512508
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201612507
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201712505
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201812506
KOPĀ2027
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2016301498
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2017301486
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2018301486
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2019301485
KOPĀ5955
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201456173
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201557202
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201656923
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201710
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201810
KOPĀ20298
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2014156600
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2015146331
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2016143738
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2017145469
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)201822876
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)201911526
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)202013609
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)202117817
KOPĀ37966
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2014171401
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2015405312
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2016405824
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2017405207
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2018344666
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)20198895
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)20207863
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)20217885
KOPĀ25054
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201513519387
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201613521428
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201713521651
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201813421987
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)2019322969
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)2020272269
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)2021232065
KOPĀ91757
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)2015493
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201611514491
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201711514778
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201811515255
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201911415840
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)2020242508
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)2021252615
KOPĀ65580
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2016596865
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2017597055
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2018586835
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2019586873
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)202011810
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)20219485
KOPĀ28922
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai201598315
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai2016101351
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai2017100387
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai201899377
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai201983343
KOPĀ1773