Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

14
jan
2013
Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizētos seminārus

Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa veikšanu KPFI finansēto projektu konkursā "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem" un "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".

01
feb
2011
Aicina iesniegt projektu pieteikumus KPFI finansējuma saņemšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projektu pieteikumus KPFI finansējuma saņemšanai atjaunojamo energoresursu izmantošanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

21
jan
2011
Stājas spēkā MK noteikumi KPFI konkursam

2011.gada 21.janvārī stājas spēkā 2011.gada 4.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

04
jan
2011
Finansējums atjaunojamo energoresursu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām

2011.gada 4.janvārī, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldības domes (turpmāk - pašvaldības), tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes un Latvijas Republikā reģistrēti komersanti (turpmāk - komersanti. 
Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk - finansējums) ir 27 716 876 lati, tai skaitā: pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm - 4 000 000 latu un komersantiem - 23 716 876 lati.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI

Līgums par projekta īstenošanu:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līgums par projekta īstenošanu valsts budžeta iestādēm:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi 

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats 

 

SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.10.19 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2011.02.23 Seminārs par iesniegumu sagatavošanu LASĪT VAIRĀK
2010.09.15 Seminārs par konkursa nolikumu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI

Konkursa ietvaros noslēgto līgumu saraksts (informācija atjaunota 07.12.2011.)