Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

27
jan
2012
Parakstīti pirmie līgumi

Š.g. janvārī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Vides investīciju fondu un Inčukalna novada domi, Rīgas Pašvaldības aģentūru "Rīgas gaisma", Ogres novada pašvaldību, Rēzeknes pilsētas domi un Jēkabpils novada Zasa pagasta pārvaldi tika parakstīti pirmie līgumi par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta īstenošanu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (turpmāk - konkurss) ietvaros.

12
aug
2011
Aicina pašvaldības pieteikties KPFI finansējumam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pašvaldības iesniegt projektu pieteikumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā". Projekta iesniegumus var iesniegt no šodienas līdz š.g. 7.oktobrim (ieskaitot).

23
sep
2010
Būs pieejams KPFI finansējums siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību apgaismojumā

Šodien, 23. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā" nolikums" (turpmāk - noteikumu projekts).

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1. Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu; 
2. Jaunu energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana; 
3. Gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni uzstādīšana tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm; 
4. Pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā ar 1.un 2.punktā minētajām aktivitātēm;

Projekta iesniedzējs varēs būt Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra, vai arī komersants. Projekta iesniedzēja bilancē ir jābūt apgaismojuma infrastruktūrai, ar kuru nodrošina pašvaldības autonomas funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām un kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 2 811 216 LVL, kur vienam projektam pieejamais minimālais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 10 000 latu, savukārt, maksimālais - 350 000 latu.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līgums par projekta īstenošanu:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats
Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas prognozes VEIDLAPA
  Projekta pārskata aizpildīšanas PIEMĒRS
Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas PIEMĒRS
Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas prognozes sagatavošana

Projekta rezultātu monitoringa pārskats PIEMĒRS 

SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2012.02.29 Seminārs par KPFI finansēto konkursu LASĪT VAIRĀK
2011.09.20 Aicinām piedalīties seminārā projektu iesniedzējiem KPFI konkursā LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Konkursa ietvaros noslēgto projektu līgumu saraksts (informācija atjaunota 07.03.2012.)