Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
JAUNUMI PAR KONKURSU

02
sep
2013
Noslēgusies projekta ieviešana Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana

2013.gada jūnijā ir veikti pēdējie noslēguma maksājumi finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" ietvaros.

Konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" īstenoti 14 projekti par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta summu 1152943,73 lati.

03
aug
2011
Būs pieejams finansiāls atbalsts siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšanai

2011.gada 2.augustā Ministru kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums".

19
jūl
2010
Vides ministrijā svinīgi parakstīti līgumi par KPFI atbalstu inovatīvu projektu realizācijai

2010.gada 14.jūlijā Vides ministrijā svinīgā ceremonijā tika parakstīti līgumi par atbalstu uzņēmējiem inovatīvu projektu realizācijai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo produktu un tehnoloģiju pieejamību Latvijā, tādējādi nodrošinot SEG emisiju samazināšanu.

Konkursa ietvaros tiks atbalstīti tādi produkti vai tehnoloģijas, kuru ieviešana veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, eksperimentālo izstrādi, tas ir zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu attiecīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kombinēšanu, pielāgošanu un izmantošanu, lai veiktu un dokumentētu jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi, testēšanu un demonstrēšanu vai arī esoša produkta vai tehnoloģijas pilnveidošanu, testēšanu un demonstrēšanu.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai arī Latvijas Republikā reģistrēts komersants.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līgums par projekta īstenošanu:
Speciālie noteikumi
Vispārīgie noteikumi

pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts 
 

Vērtēšanas vadlīnijas
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai apstiprināts ar Vides ministrijas 2010.gada 18.janvāra rīkojumu Nr.26


SEMINĀRI
2010.09.27 Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru KPFI finansējuma saņēmējiem LASĪT VAIRĀK
2010.01.20 Seminārs par konkursu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais KPFI finansējums (kopā, euro) Pieejamais KPFI finansējums (kopā, euro)
tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde 0 0,00 2 500 000,00
atvasināta publiska persona 147 011,12
komersants 32 4 513 114,81
Konkursa ietvaros noslēgtie līgumi (informācija atjaunota 06.05.2011.)