Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

01
aug
2012
Noslēgusies līgumu parakstīšana par KPFI finansējuma saņemšanu inovatīvu tehnoloģiju attīstīšanā un pilotprojektu īstenošanā

Š.g. 20.jūlijā noslēdzās līgumu parakstīšana ar komersantiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāta projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" (turpmāk – konkurss) īstenošanu.

28
dec
2011
Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš

Šodien, 27.decembrī, valdība lēma atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) priekšlikumu pagarināt projektu iesniegšanas termiņu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstīšanai līdz 2012.gada 1.februārim.

21
dec
2011
Iesniegšanas termiņa pagarinājums

Informējam, ka 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta sēdē tiks izskatīti "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"".

24
nov
2011
VARAM pagarina projektu iesniegšanas termiņu

Sakarā ar ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk-VARAM) līdz 2012.gada 2.janvārim (ieskaitot) pagarina pieteikšanās termiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-KPFI) atklātajā projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana".

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pāesi, atbalstot pilotprojektu (izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 2 793 646 lats, kur vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 3 000 latu un maksimālais - 250 000 LVL.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

1.jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas (turpmāk - tehnoloģija) izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana, ja šādai tehnoloģijai ir siltumnīcefekta gāzu sama­zinājuma potenciāls un ja šādai tehnoloģijai ir praktiska lietojuma iespējas;

2. tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pāese, īstenojot pilotprojektus (izmēģinājumprojektus), lai demonstrētu inovatīvu siltum­nīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmanto­šanu, tai skaitā:

2.1.tādu transportlīdzekļu iegāde vai pielāgošana, kas izmanto no atjau­nojamiem resursiem iegūtu degvielu, kā arī tikai ar elektrību darbināmu transport­līdzekļu iegāde vai lietošana un to uzlādes sistēmu iegāde un uzstādīšana;
2.2. papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas resursu veici­nāšanai;


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līgums par projekta īstenošanu veidne
Līguma par projekta  īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi 

Pielikumi:
 

Projektu īstenošanas vadlīnijas 

Iepirkuma plāns PIEMĒRS
Maksājuma pieprasījuma iesniešanas prognoze
Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas prognoze PIEMĒRS
Projekta rezultātu monitoringa pārskats PIEMĒRS


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.01.10 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2012.07.19 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2010.01.18 KPFI seminārs par SEG samazinošām tehnoloģijām LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI