Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

03
sep
2012
Seminārs uzņēmējiem par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Piektdien, šā gada 7.septembrī plkst.10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) Peldu ielā 25, Rīgā, 409.telpā notiks informatīvs seminārs Latvijā reģistrētiem komersantiem par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Semināru organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu.

03
sep
2012
Aicinām komersantus pieteikties finansiālam atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijā reģistrētus komersantus pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam, lai uzlabotu ražošanas ēku energoefektivitāti un nodrošinātu pāreju no fosilo uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, un tādējādi samazinātu oglekļa dioksīda emisijas.

11
mai
2012
Notiks semināri par finansiālu atbalstu kompleksiem risinājumiem gāzu emisijas samazināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šā gada maijā organizēs informatīvos seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējām saņemt finansiālu atbalstu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā konkursā "Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai".

23
mar
2012
Plānotā finansējuma pārdale starp KPFI konkursiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi grozījumus par finansējuma pārdali no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) konkursiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" uz KPFI konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" finansējumam (turpmāk - konkurss).

PAR KONKURSU

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Konkursu īsteno vairākās kārtās. Konkursa kārtas izsludina ik mēnesi, ja to īstenošanai ir pieejams pietiekams finansējums. Konkursa pirmās kārtas pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 3 164 617,04 latu.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 350 000 latu.

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
55 % – vidējiem komersantiem;
45 % – lielajiem komersantiem;
35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tam saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

 

Projekta īstenošanas vadlīnijas projekta ieviesējiem

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes VEIDLAPA

Piemēri:

Starpposma pārskats PIEMĒRS

Maksājuma pieprasījums PIEMĒRS

Iepirkumu plāns PIEMĒRS

Projekta rezultātu monitoringa pārskats 


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2013.01.10 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Konkursa ietvaros noslēgtie līgumi  (informācija atjaunota 23.10.2013.)