Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

01
jūl
2013
Informēs par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Ceturtdien, 2013.gada 4.jūlijā, plkst. 13:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) Peldu ielā 25, Rīgā, 409.telpā notiks informatīvs seminārs Latvijā reģistrētiem komersantiem, kultūras institūcijām, izglītības un ārstniecības iestādēm par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

21
jūn
2013
Aicina pieteikties konkursa Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārtā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta" ietvaros

PAR KONKURSU

Konkursa III kārtas īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs ir:
  • komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
  • izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
  • ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
  • kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

  • 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
  • 55 % – vidējiem komersantiem;
  • 45 % – lielajiem komersantiem;
  • 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.1 pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā
  • 85%-  izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.
  • 85%-  kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.
Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

KONKURSA NOLIKUMS
Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidne komersantiem, pašvaldības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi izglītības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi kultūras, ārstniecības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi komersantiem
Līgums par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi komersantiem, izglītības un kultūras iestādēm

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Maksajumu pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līguma veidne valsts budžeta iestādēm

Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Maksājumu pieprasījums 
Maksājuma dokumenti
Projekta rezultātu monitoringa pārskats
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
 

Informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu un vērtēšanu:

Pielikumi:


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.01.12 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2013.04.09 Seminārs par konkursu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais KPFI finansējums (kopā, ls) Pieejamais KPFI finansējums (kopā, ls)
Ārstniecības iestāde 20 4 442 118.12 3 401 900.50
Izglītības un kultūras iestāde 159 20 922 955.14 3 401 900.50
Pašvaldības 96 15 480 859.81 6 803 801.00

Konkursa ietvaros noslēgtie līgumi