Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

06
feb
2014
VARAM aicina apmeklēt informatīvo semināru

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina Latvijā reģistrētus komersantus un kultūras, ārstniecības un izglītības iestāžu pārstāvjus uz informatīvo semināru par iespējām saņemt finansiālu atbalstu ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai, kas notiks š.g. 10.februārī plkst. 10:00 VARAM lielajā zālē (Peldu iela 25, Rīga, 409.telpa).

03
feb
2014
Atklātā konkursa Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ceturtā kārta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ceturtās kārtas ietvaros.

PAR KONKURSU
Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:
•       komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
•       izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
•       ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
•       kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa ceturtās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums vismaz 14 492 667,22 euro apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:
•       komersantiem - 50% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
•       izglītības iestādēm un kultūras institūcijām - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
•       ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - 25% no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 euro, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 31.janvārim. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidne komersantiem, pašvaldības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi izglītības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi kultūras, ārstniecības iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi komersantiem
Līgums par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi komersantiem, izglītības un kultūras iestādēm

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Maksajumu pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts 
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līguma veidne valsts budžeta iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Maksājumu pieprasījums
Maksājuma dokumenti
Projekta rezultātu monitoringa pārskats
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts  
 

Informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu un vērtēšanu:
Projekta iesnieguma veidlapa

Pielikumi:

 


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.07.07 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais KPFI finansējums (kopā, euro) Pieejamais KPFI finansējums (kopā, euro)
Ārstniecības iestāde  17  4408437.62  3623166.81
Izglītības un kultūras iestāde 104 19341443.35 3623166.80
Komersants  55  13470811.15  7246333.61

Konkursa ietvaros noslēgtie līgumi