Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

25
mar
2014
Pagarina pieteikšanās termiņu finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā
Lai sniegtu iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus un konkursā apgūtu visu pieejamo finansējumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par vienu nedēļu, t.i., līdz 2014.gada 8.aprīlim (ieskaitot), ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.
04
mar
2014
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina Latvijā reģistrētus komersantus, pārvaldes iestādes un atvasinātas publiskas personas pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

23
mar
2012
Drīzumā būs pieejams finansiāls atbalsts elektromobiļu iegādei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- VARAM) izstrādājusi kārtību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņemšanai elektromobiļu iegādei un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

PAR KONKURSU
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" ietvaros.
Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums" (turpmāk - Noteikumi).
Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk - elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk - publiski pieejama uzlādes stacija) ieviešanu Latvijā.
Projekta iesniedzējs var būt:
  • Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde; 
  • atvasināta publiska persona;
  • Latvijas Republikā reģistrēts komersants.
Konkursa īstenošanai ir pieejams finansējums 5 012 238,12 euro apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:
  • Noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei - 1 670 746,04 euro;
  • Noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei - 1 670 746,04 euro;
  • Noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei - 1 670 746,04 euro.
Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt projekta iesniegumu:
  • Noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Viena projekta ietvaros var iegādāties gan vienu, gan vairākus elektromobiļus;
  • Noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros var iesniegt gan vienu, gan vairākus projektu iesniegumus. Viena projekta ietvaros var iegādāties un uzstādīt gan vienu, gan vairākas publiski pieejamas uzlādes stacijas.
Visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 31.decembrim.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi komersantiem, pašvaldībām, atvasinātām publiskām personām:
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi 7.3. aktivitātei
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi 7.1. aktivitātei
 
Pielikumi:
Iepirkuma plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas attaisnojošie dokumenti
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līguma veidne un pielikumi valsts budžeta iestādēm:
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
 
Pielikumi: 
Iepirkuma plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Maksājuma pieprasījums
Projekta rezultātu monitoringa pārskats
Maksājuma dokumenti
Attiecināmās izmaksas attaisnojošie dokumenti 
 

Vadlīnijas un aizpildīšanas piemēri:

Pārskati un veidlapas:

 


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2015.12.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2014.07.15 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2014.03.07 Seminārs par konkursu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI