Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

18
jan
2011
Diviem KPFI konkursiem pārdala finansējumu, dodot iespējas jauniem projektiem

2011.gada 18.janvārī, Ministru Kabinets pieņēma grozījumus divos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajos noteikumos saistībā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektiem. Tie ir MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums" un MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums".

06
jūl
2010
Aicina iesniegt projekta iesniegumus KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā

Vides ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās".

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

28
jūn
2010
Notiks informatīva sanāksme pašvaldībām par KPFI finansēto projektu atklāto konkursu

Notiks informatīva sanāksme pašvaldībām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās".

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pilsētas vai novada pašvaldība.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 8 521 500 latu. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 50 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums - 750 000 latu. Vienam projektam pieejamais finansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līgums par projekta īstenošanu:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi 
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta starpposma/noslēguma pārskats
Starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats
  Vadlīnijas finansējuma saņēmējiem (pilna versija) 
Iepirkumu plāna sagatavošana un iesniegšana Vides investīciju fondā
Projekta starpposma pārskats PIEMĒRS
Starpposma maksājuma pieprasījums PIEMĒRS
Projektu rezultātu monitoringa vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Monitoringa pārskata materiāli un piemēri:


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2013.01.21 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.11.29 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.03.11 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2010.07.06 Informatīvā sanāksme par konkursiem LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Konkursa ietvaros noslēgto projektu līgumu saraksts (informācija atjaunota 06.05.2011.)