Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

05
okt
2010
Vides ministrijā svinīgi paraksta līgumus ar koledžām par energoefektivitātes projektu īstenošanu

Šodien, š.g. 5.oktobrī, Vides ministrijā svinīgi parakstīja līgumus ar četrām Latvijas koledžām - Liepājas Jūrniecības koledžu, Malnavas koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžu - par finansējuma saņemšanu energoefektivitātes projektu īstenošanai šo izglītības iestāžu ēkās.

30
sep
2010
Noslēgti līgumi vēl ar 3 augstākās izglītības iestādēm par energoefektivitātes projektu īstenošanu

Vakar, š.g. 29.septembrī, Vides ministrija parakstīja līgumus ar Rīgas Stradiņa universitāti, Transporta un sakaru institūtu un Latvijas kultūras koledžu par energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanu. Projekti tiks īstenoti Klimata pārmaiņu finansu instrumenta (turpmāk- KPFI) atklātā konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" (turpmāk -konkurss) ietvaros.

16
sep
2010
Vides ministrijā notiks preses konference un svinīgā līgumu parakstīšana

Š.g. 16.septembrī Vides ministrija svinīgi parakstīs līgumus ar lielākajām Latvijas augstskolām, par vairāk kā 7 miljonu latu finansējuma saņemšanu siltināšanas un citu energoefektivitātes projektu īstenošanai šo augstākās izglītības iestāžu ēkās.

PAR KONKURSU

Konkursa ietvaros tiks atbalstīti augstākās izglītības iestāžu ēku energoefektivitāti paaugstinošas rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas projekti, kuru rezultātā siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniegs 100 kWh/m2 , bet oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nebūs zemāks par 0,42 kgCO2/EUR gadā. Vienlaicīgi projektu īstenošana sekmēs nodarbinātības pieaugumu būvniecības sektorā valstī.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI

Līgums par projektu īstenošanu augstskolām:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:

Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līgums par projektu īstenošanu valsts budžeta iestādēm:
Līguma par projekta īstenošanu  Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu  Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats
Maksājuma dokumentu saraksts

  Projektu īstenošanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem
Projektu rezultātu monitoringa vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Projekta īstenošanas veidlapu aizpildīšanas piemēri:

Avansa maksājuma pieprasījums
Starpposma pārskats
Maksājuma pieprasījums
Projekta rezultātu monitoringa pārskats 

Monitoringa pārskata materiāli un piemēri:


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2013.01.21 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.12.29 Seminārs finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.05.19 Seminārs par iepirkumu procedūru piemērošanu LASĪT VAIRĀK
2010.11.02 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2010.10.26 Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru KPFI finansējuma saņēmējiem LASĪT VAIRĀK
2010.01.22 Prasības projektu iesniedzējiem LASĪT VAIRĀK
2010.01.18 KPFI seminārs - Prasības projektu iesniedzējiem LASĪT VAIRĀK
2009.12.08 Vispārējās vadlīnijas projektu ieviesējiem LASĪT VAIRĀK
2009.10.07 MK noteikumu apspriešana LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais KPFI finansējums (kopā, euro) Pieejamais KPFI finansējums (kopā, euro)
akreditēta augstākās izglītības iestāde 34 18 058 527,46 10 000 000,00
Konkursa ietvaros noslēgtie līgumi (informācija atjaunota 06.05.2011.)