Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

02
jūl
2012
Jau jūlija sākumā bērnudārzus varēs dēvēt par energoefektīvām izglītības iestāžu ēkām.
 
Šobrīd izglītības iestādēs noris intensīvs darbs ēku energoefektivitātes darbu pabeigšanai, nosiltinot cokolus, fasādes un jumtus, nomainot logus, ārdurvis un veicot siltummezgla rekonstrukcijas darbus. Darbi norit ne tikai pie energoefektivitātes rādītāju uzlabošanas ēkās, bet arī vizuāli bērnudārzu ēku izskats jau ir mainījies. Siltināšana tiek veikta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās".

11
jūn
2012
Jau jūlijā pilsētā darbosies energoefektīvi bērnudārzi

Jau jūlijā ir plānots pabeigt energoefektivitātes darbus pilsētas bērnudārzos, par to projekta noslēguma pārbaudē pārliecinājās visi iesaistītie speciālisti.

Izglītības iestāžu ēku energoefektivitāte tiks paaugstināta nosiltinot cokolus, fasādes un jumtus, nomainot logus, ārdurvis un veicot siltummezgla rekonstrukcijas darbus. Tiks paaugstināti ne tikai energoefektivitātes rādītāji ēkās, bet arī vizuāli bērnudārzu ēku izskats tiks uzlabots. Siltināšana tiek veikta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās".

18
jan
2011
Paraksta līgumus ar profesionālajām izglītības iestādēm par energoefektivitātes projektu īstenošanu

2011.gada 10.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji parakstīja divdesmit trīs līgumus par finansējuma saņemšanu energoefektivitātes projektu īstenošanai profesionālo izglītības iestāžu ēkās. Tuvākajā laikā tiks parakstīti līgumi ar pēdējo no līguma slēdzēju pusēm - Izglītības un zinātnes ministriju.

03
jan
2011
Zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai būs pieejams KPFI līdzfinansējums

2010. gada 28.decembrī LR MK akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas \"nolikums””, kura  ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 7 261 722 latu, vienam projektam maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējums ir 750 000 latu

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu ēkās.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 10 225 798 lati. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 30 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums - 1 000 000 latu.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līgums par projekta īstenošanu:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums 
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līgums par projekta īstenošanu valsts budžeta iestādēm:
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi 
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi 

Pielikumi: 
Iepirkumu plāns 
Projekta progresa/noslēguma pārskats 
Starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums 
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts 
Projekta rezultātu monitoringa pārskats 
Maksājuma dokumentu saraksts 
 

Monitoringa pārskata materiāli un piemēri:


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2013.01.21 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.11.29 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.05.19 Aicinām apmeklēt semināru par iepirkumu procedūru piemērošanu LASĪT VAIRĀK
2010.06.09 Notiks seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI konkursu LASĪT VAIRĀK
2010.03.01 KPFI seminārs profesionālās izglītības iestādēm LASĪT VAIRĀK
2010.03.01 Seminārs par projekta konkursa nolikuma projektu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI