Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Zema enerģijas patēriņa ēkas
JAUNUMI PAR KONKURSU

01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

12
dec
2011
Aicinām klātienē iepazīties ar zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamo māju

Piektdien, š.g. 16.decembrī plkst. 12:00 aicinām visus interesentus un mediju pārstāvjus klātienē iepazīties ar zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamo māju Tīnūžu pagasta Daugmalē, "Daugaviņās", kas uzbūvēta KPFI finansētā projekta "Zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamās ēkas (jaunbūves) būvniecība ar patēriņu ne lielāku kā 15 kWh/kvm gadā apkurei "Daugaviņās" ietvaros.

16
aug
2011
Pašvaldības, uzņēmēji un iedzīvotāji saņem atbalstu energoefektīvu ēku būvniecībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šodien parakstīja līgumus par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalsta 7,26 miljonu latu apmērā atvēlēšanu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai un rekonstrukcijai.

12
aug
2011
Aicinājums uz svinīgo līgumu parakstīšanu par KPFI atbalstu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā

Aicinām Jūs piedalīties svinīgajā līgumu parakstīšanā ar komersantiem, pašvaldībām un fiziskām personām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējuma saņemšanu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai, kā arī esošu ēku rekonstrukcijai vai vienkāršotai renovācijai. Projekti tiks īstenoti KPFI atklāta projektu konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" ietvaros.

03
mai
2011
Zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai būs pieejams KPFI līdzfinansējums

2010. gada 28.decembrī LR MK akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas "nolikums"", kura  ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 7 261 722 latu, vienam projektam maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējums ir 750 000 latu.

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. Projektu iesniedzēji ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, Latvijas Republikas pilsētas vai novada pašvaldības dome, Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants un fiziska persona.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 7 261 722 lati. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 750 000 latu. Konkursa ietvaros projektam pieejamā finansējuma atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

65 % - sīkiem (mikro) un maziem komersantiem un fiziskām personām;
55 % - vidējiem komersantiem;
80 % - tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līgums par projekta īstenošanu
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Avansa/starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats

Līgums par projekta īstenošanu valsts budžeta iestādēm
Līguma par projekta īstenošanu Speciālie noteikumi
Līguma par projekta īstenošanu Vispārīgie noteikumi

Pielikumi:
Iepirkumu plāns
Projekta progresa/noslēguma pārskats
Starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums
Attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu saraksts
Projekta rezultātu monitoringa pārskats
Maksājuma dokumentu saraksts
  Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem 
Metodiskie norādījumi projektu kvalitatīvai īstenošanai
Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes sagatavošana
Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes VEIDLAPA
Iepirkuma plāna aizpildīšanas PIEMĒRS
Starpposma pārskata aizpildīšanas PIEMĒRS
Starpposma maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas PIEMĒRS 

Monitoringa pārskata materiāli un piemēri:


SEMINĀRI
2017.09.11 Seminārs par MK noteikumu izmaiņām LASĪT VAIRĀK
2014.01.15 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2013.01.21 Seminārs par projekta rezultātu monitoringa veikšanu LASĪT VAIRĀK
2011.11.10 Seminārs par projekta ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2011.02.01 Notiks seminārs projektu iesniedzējiem par KPFI atklāto konkursu "Zema enerģijas patēriņa ēkas" LASĪT VAIRĀK
2010.08.11 Vides ministrijā notiks seminārs par "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikuma projektu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumi

Par obligāto ETAG 004 prasību ievērošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajos būvdarbu projektos
 

Saskaņā ar 16.06.2011. likumu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsts fiziskām personām netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli - http://www.likumi.lv/doc.php?id=232246.

NOSLĒGTIE LĪGUMI