Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
02
jūl
2012
Jau jūlija sākumā bērnudārzus varēs dēvēt par energoefektīvām izglītības iestāžu ēkām.
Jau jūlija sākumā bērnudārzus varēs dēvēt par energoefektīvām izglītības iestāžu ēkām.

Šobrīd izglītības iestādēs noris intensīvs darbs ēku energoefektivitātes darbu pabeigšanai, nosiltinot cokolus, fasādes un jumtus, nomainot logus, ārdurvis un veicot siltummezgla rekonstrukcijas darbus. Darbi norit ne tikai pie energoefektivitātes rādītāju uzlabošanas ēkās, bet arī vizuāli bērnudārzu ēku izskats jau ir mainījies. Siltināšana tiek veikta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās".

Visas projekta aktivitātes plānots pabeigt laikā – līdz šā gada jūlijam.
Jau informējām, ka decembrī pašvaldība sāka bērnudārzu un sākumskolu ēku siltināšanas projektu, kurā tika paredzēta ēku fasāžu un jumtu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un siltummezgla rekonstrukcija Kauguru vidusskolas sākumskolā, sākumskolā „Zvaniņš" un „Taurenītis", pirmsskolas izglītības iestādēs „Bitīte", „Mārīte", „Ābelīte" un „Saulīte". Siltināšanas darbus veic SIA „Velve".

Plānots, ka, paveicot šos darbus, siltumenerģijas patēriņu izdosies samazināt kopumā vidēji no 259,73 kWh uz kvadrātmetru uz 96,31 kWh, tādējādi tiks panākta oglekļa dioksīda izmešu samazināšana un līdz ar to arī būtisks ieguldījums vides aizsardzības uzlabošanā. Veicot visus plānotos darbus, tiks uzlabots arī ēku ārējais izskats.

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās"tiek īstenots valsts budžeta programmā „Klimata pārmaiņu finanšu instruments", kas finansē 749 854,70 latus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tādējādi ietaupot pašvaldības līdzekļus. Pašvaldības ieguldījums šajā projektā ir 673 tūkstoši latu.Bērnudārza "Zvaniņš" ēka jau ieguvusi vizuāli pievilcīgu fasādi un turpmāk uzrādīs labus energoefektīvus rādītājus.