Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
03
aug
2010
Vides ministrija pagarina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu KPFI finansēto projektu konkursā

Vides ministrija pagarina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās".

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas Republikas valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās. Projektu iesniedzēji ir valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestādes.

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 10 225 798 lati. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 30 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums - 1 000 000 latu. Vienam projektam pieejamais finansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2010.gada 23.augustam (ieskaitot). Projekta iesniegums jāiesniedz Vides ministrijā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: Vides ministrija, Peldu ielā 26/28, 202.kab., Rīgā, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi eepii_kpfi@vidm.gov.lv. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt pa pastu: Vides ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV - 1494 vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: ilze.vonda@vidm.gov.lv, kā arī zvanot pa tel: 66016782.