Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
05
okt
2010
Vides ministrijā svinīgi paraksta līgumus ar koledžām par energoefektivitātes projektu īstenošanu

Šodien, š.g. 5.oktobrī, Vides ministrijā svinīgi parakstīja līgumus ar četrām Latvijas koledžām - Liepājas Jūrniecības koledžu, Malnavas koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžu - par finansējuma saņemšanu energoefektivitātes projektu īstenošanai šo izglītības iestāžu ēkās.

R.Vējonis norādīja, ka ar pēdējo četru līgumu parakstīšanu, ir noslēdzies viens posms augstskolu energoefektivitātes projektu realizēšanā un tagad ir jāuzsāk aktīvs darbs pie šo projektu īstenošanas dzīvē. Viņš uzsvēra, ka šodien kopējai Latvijas ilgtermiņa attīstībai svarīgi ir spēt īstenot ciešu sadarbību dažādu institūciju starpā un šāds pozitīvs piemērs ir Vides ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiksmīgā sadarbība augtāko izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu finansēšanā.

Pasākuma ietvaros IZM parlamentārais sekretārs Rolands Broks atzīmēja, ka šodien parakstītie līgumi ir apliecinājumiem tam, kā racionāli un saimnieciski plānojot pieejamos resursus no dažādiem avotiem iespējams ne tikai sakārtot un modernizēt Latvijas augstāko izglītību, bet vienlaikus padarīt izglītības iestādes videi draudzīgas un energoefektīvas, tādējādi kopumā veicinot sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību.

Savukārt, Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece Vija Gēme novēlēja visiem atbalsta saņēmējiem veiksmi un izturību, kvalitatīvi īstenojot šos energoefektivitātes projektus. Tāpat V.Gēme norādīja, ka drīzumā plānots noslēgt līgumus ar profesionālās izglītības iestādēm par 10 miljonu latu finansējuma piešķiršanu kompleksiem risinājumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās.

SIA "Vides investīciju fonds" valdes priekšsēdētāja Ilze Puriņa uzsvēra, ka KPFI ir efektīvs instruments energoefektivitātes jautājumu risināšanai dažādos sektoros. Tomēr ar projekta realizēšanu nekas nebeidzas, jo arī turpmākos 5 gadus pēc šo projektu īstenošanas atbildīgās institūcijas turpinās veikt monitoringu, lai pārliecinātos par sākotnēji izvirzīto projektu mērķu sasniegšanu.


Informācija redaktoriem

Finansējums apstiprinātajiem atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" projektiem tiks nodrošināts no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI).
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai pieejamais KPFI finansējums ir 7 028 040 lati, savukārt, KPFI piešķirtais finansējums šo energoefektivitātes projektu īstenošanai ir - Liepājas Jūrniecības koledžai - 350 093,03 LVL; Malnavas koledžai - 705 566,53 LVL; Rīgas Celtniecības koledžai - 582 873,90 LVL; Jēkabpils Agrobiznesa koledžai - 296 172, 00 LVL.
Š.g. 1.oktobrī tika parakstīts līgums par projekta īstenošanu ar Banku augstskolu - KPFI piešķirtais finansējums 208 000,00 LVL.
85 % no konkursa projektu kopējām attiecināmajām izmaksām sedz KPFI. Pārējās attiecināmās izmaksas (ne mazāk kā 15 % no kopējām attiecināmajām izmaksām) sedz projekta iesniedzējs, kurš noslēdzis līgumu ar Vides ministriju par projekta īstenošanu.
KPFI finansētā atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros kopā tika saņemti 34 projektu pieteikumi, no kuriem 20 tika atbalstīti.
Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno līdz 2011.gada 1.decembrim.