Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
03
jan
2011
Zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai būs pieejams KPFI līdzfinansējums

2010. gada 28.decembrī LR MK akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas \"nolikums””, kura  ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 7 261 722 latu, vienam projektam maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējums ir 750 000 latu.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. Sagatavotais noteikumu projekts nosaka atklātā konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas, finansējuma piešķiršanas, projektu īstenošanas un pārbaudes kārtību.

Konkursā varēs iesniegt tādus projektus, kuros ēkas atbilst kādai no MK noteikumu projektā noteiktajām 12 ēku klasēm:
  - vienģimenes dzīvojamā ēka (kods 1110) (jaunbūve);
  - dvīņu vai rindu dzīvojamā ēka (kods 1110, 1121, 11210101) (jaunbūve);
  - biroju ēka (kods 1220) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);
  - mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230) (ēkas rekonstrukcija);
  - ražošanas ēkas (kods 1251) (ēkas rekonstrukcija);
  - muzejs (kods 1262) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);
  - sabiedriskā ēka – bērnudārzs (kods 1263) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);
  - sabiedriskā ēka – skola (kods 1263) (ēkas rekonstrukcija);
  - daudzdzīvokļu sociālā ēka (kods 1130) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);
  - sporta ēka (kods 1265) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);
  - sakaru ēka, stacija, terminālis un ar to saistītās ēkas (kods 1241) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);
  - viesnīca (kods 1211) (ēkas rekonstrukcija).

Noteikumu projektā paredzēts, ka iesniegumus var iesniegt tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde, LR pilsētas vai novada pašvaldības dome, LR reģistrēts mikro, mazais, vidējais komersants vai fiziska persona.

Konkursu plānots izsludināt 15 darbdienu laikā pēc šo MK noteikumu spēkā stāšanās. Par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir Vides ministrija, bet Projektu īstenošanas uzraudzību veiks valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”.

Plašāka informācija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) mājas lapā: http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/

Informācijas avots: VARAM