Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
01
sep
2017
MK noteikumu izmaiņas

2017. gada 1. septembrī KPFI projektu konkursu regulējošajos normatīvajos aktos stājas spēkā grozījumi, kas galvenokārt  attiecas uz projektu rezultātu monitoringa kārtību.

MK noteikumu anotācija un grozījumi ir publicēti Ministru kabineta tīmekļa vietnē: Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

Ar grozījumiem ir precizēts:

  • monitoringa periods
  • atbildība par projekta rezultātu sasniegšanu - oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzina ar monitoringa perioda monitoringa gadu vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā
  • atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjoma aprēķinšanas kārtība 


Papildus ir paredzēts, ka ja projekta rezultātu monitoringa periods ir beidzies un projekta līgumā un projekta iesniegumā noteiktais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā monitoringa periodā nav sasniegts, finansējuma saņēmējam ir tiesības lūgt Vides investīciju fondu pagarināt projekta līgumā un konkursa nolikumā noteikto monitoringa periodu ne ilgāk par trīs gadiem, iesniegt plānu oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības novēršanai un veikt projekta monitoringu par attiecīgi pagarināto periodu.