Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
29
nov
2010
Sāks KPFI konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" projektus

Š.g. 22.un 23. novembrī Vides ministrija parakstījusi līgumus ar Madonas, Jelgavas un Rēzeknes novada pašvaldībām par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Projektu "Saules enerģija siltajam ūdenim", "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Jelgavas novada pašvaldības ēkās", "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Tiskādu vidusskolas ēkā" īstenošanas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.

Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim" attiecināmās izmaksas ir 156 855,00 LVL, no tām 117 484,00 LVL ir KPFI līdzfinansējums un 39 371,00 LVL ir finansējuma saņēmēja - Madonas novada pašvaldības finansējums.

Projekta "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Jelgavas novada pašvaldības ēkās" attiecināmās izmaksas ir 452 299,00 LVL, no tām 339 225,00 LVL ir KPFI līdzfinansējums un 113 074,00 LVL ir finansējuma saņēmēja - Jelgavas novada pašvaldības finansējums.

Projekta "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Tiskādu vidusskolas ēkā" attiecināmās izmaksas ir 143 605,00 LVL, no tām 100 524,00 LVL ir KPFI līdzfinansējums un 43 082,00 LVL ir finansējuma saņēmēja - Rēzeknes novada pašvaldības finansējums.

Projekti tiks īstenoti KPFI atklātā konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" ietvaros līdz 2011.gada 1.decembrim.

Kopumā konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" ietvaros Latvijas Republikas pilsētu un novadu pašvaldību un izglītības iestāžu mērķgrupā paredzēts īstenot 12 projektus, līgumi par vēl 9 projektu īstenošanu tiks noslēgti tuvākajā laikā.

Par konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" organizēšanu atbildīgā iestāde ir Vides ministrija. Projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds".

Informācija redaktoriem: Konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus.
Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pilsētas vai novada pašvaldība, izglītības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 8 082 346 lati: • Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm - 2 108 412 latu; • Latvijas Republikā reģistrētiem sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām - 5 973 934 lati.