Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
29
jan
2010
Izsludināts konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums

21. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums".

Noteikumu projekts nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Konkursa īstenošanas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. Atbalstītas tiks jaunas un inovatīvas tehnoloģijas ar plašu ieviešanas potenciālu Latvijā.

Par attiecināmām tiks uzskatītas izmaksas, kas saistītas ar tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, iegādi un uzstādīšanu, piemēram, saules un vēja elektrostacijas elektroenerģijas ražošanai, ogļu katlu aizvietošanu ar šķeldas vai granulu katliem, saules kolektoru uzstādīšana ēkām siltā ūdens sagatavošanai, siltumsūkņu ierīkošana, biogāzes izmantošanu sabiedriskajā transportā utt.

Starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros 2009.gada 25.martā tika noslēgts Noteiktā daudzuma vienību pirkšanas līgums starp Latvijas Republikas valdību un Nīderlandes valsti, bet 2009.gada 28.aprīlī līgums starp Latvijas Republikas valdību un Austrijas Republiku. Atbilstoši starptautisko līgumu nosacījumiem, finansējumu ir paredzēts izlietot projektu iesniegumu atklātu konkursu organizēšanai, kas veicina siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu.