Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
INFORMATĪVIE MATERIĀLI

KPFI vadlīnijas

Vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai (1.0. versija)

KPFI logo

20. augustā ar Vides ministrijas rīkojumu Nr. 263 apstiprināts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumi. Logo veido atjaunojamo energoresursu simboliski atveidi – saules enerģija (dzeltenā krāsā), ūdens enerģija (zilā) un biomasa (zaļā). Kompozīcijas centrā - stilizēta cilvēka figūra.

Noteikumi ir pieejami šeit.

Zaļais publiskais iepirkums

Zaļais publiskais iepirkums ir sistemātiska vides (arī sociālu) nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās un viens no vides politikas instrumentiem, ar kura palīdzību iespējams

  • samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece (vai pakalpojums) atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana – lietošana – pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē);
  • veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, būvniecībā, vai nodrošināt jaunbūves pieejamību invalīdiem;
  • panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek izdarīts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju.

Vairāk informācijas par zaļo publisko iepirkumu.

Informatīvais ziņojums un ieteikumi.

Informācijas par Eiropas ekomarķējumu.