Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
Vietne KPFI.LV izveidota ar mērķi nodrošināt iespēju Finansējuma saņēmējiem elektroniski sagatavot un iesniegt monitoringa (pēcnovērtējuma) pārskatus pabeigtajos KPFI finansētajos  projektos, kuros paredzēts monitoringa periods, kā arī sniegt informāciju par īstenotajiem KPFI finansētajiem konkursiem un projektiem.

Informācija par KPFI finansēto projektu konkursu aktualitātēm, kā arī projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv un Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv.

Aktuālākie Jaunumi:
 
19
jūl
2011
Noslēgti pirmie līgumi ar iedzīvotājiem par KPFI finansējuma saņemšanu mājsaimniecību sektorā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir noslēgusi pirmos 60 līgumus ar iedzīvotājiem, kuri saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējumu atjaunojamo energoresursu izmantošanai savos mājokļos.

 
LASĪT VAIRĀK
27
jūn
2011
Informācija par līgumu slēgšanu mājsaimniecībām

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" 49.punktu, projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.

 
LASĪT VAIRĀK
03
mai
2011
Zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai būs pieejams KPFI līdzfinansējums

2010. gada 28.decembrī LR MK akceptēja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas "nolikums"", kura  ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 7 261 722 latu, vienam projektam maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējums ir 750 000 latu.

 
LASĪT VAIRĀK
24
mar
2011
Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru finansējuma saņēmējiem

Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru finansējuma saņēmējiem (komersantiem) KPFI finansēto projektu konkursā „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem" un konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās".

 
LASĪT VAIRĀK
16
mar
2011
Uzņēmumiem pieejams finansējums energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) 2011. gada 16. martā ir parakstīti līgumi ar vairākiem desmitiem uzņēmumu, kuriem būs pieejams finansējums investīcijām energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās par kopējo summu vairāk kā 8 miljoni latu.

 
LASĪT VAIRĀK
<< 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / >>