Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Sākums
Vietne KPFI.LV izveidota ar mērķi nodrošināt iespēju Finansējuma saņēmējiem elektroniski sagatavot un iesniegt monitoringa (pēcnovērtējuma) pārskatus pabeigtajos KPFI finansētajos  projektos, kuros paredzēts monitoringa periods, kā arī sniegt informāciju par īstenotajiem KPFI finansētajiem konkursiem un projektiem.

Informācija par KPFI finansēto projektu konkursu aktualitātēm, kā arī projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv un Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv.

Aktuālākie Jaunumi:
 
21
jan
2011
Stājas spēkā MK noteikumi konkursam "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā"

2011.gada 21.janvārī, stājas spēkā 2011.gada 4.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"" ( turpmāk - MK noteikumi).

 
LASĪT VAIRĀK
19
jan
2011
Aicina iesniegt projekta iesniegumus KPFI finansēto projektu atklātajā konkursā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Zema enerģijas patēriņa ēkas".

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums".

 
LASĪT VAIRĀK
18
jan
2011
Paraksta līgumus ar profesionālajām izglītības iestādēm par energoefektivitātes projektu īstenošanu

2011.gada 10.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji parakstīja divdesmit trīs līgumus par finansējuma saņemšanu energoefektivitātes projektu īstenošanai profesionālo izglītības iestāžu ēkās. Tuvākajā laikā tiks parakstīti līgumi ar pēdējo no līguma slēdzēju pusēm - Izglītības un zinātnes ministriju.

 
LASĪT VAIRĀK
18
jan
2011
Diviem KPFI konkursiem pārdala finansējumu, dodot iespējas jauniem projektiem

2011.gada 18.janvārī, Ministru Kabinets pieņēma grozījumus divos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajos noteikumos saistībā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektiem. Tie ir MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums" un MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums".

 
LASĪT VAIRĀK
04
jan
2011
KPFI finansējums atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

2011.gada 4.janvārī, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums".

 
LASĪT VAIRĀK
<< 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / >>