Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu.

KONKURSA NOSAUKUMS STATUSS
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta) Kārta noslēgusies
2009-08-24
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana Kārta noslēgusies
2010-03-19
Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās Kārta noslēgusies
2010-05-06
Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Kārta noslēgusies
2010-08-04
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās Kārta noslēgusies
2010-08-23
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās Kārta noslēgusies
2010-10-21
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta) Kārta noslēgusies
2010-09-06
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām Kārta noslēgusies
2010-10-25
Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā Kārta noslēgusies
2011-01-20
Zema enerģijas patēriņa ēkas Kārta noslēgusies
2011-03-21
Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta) Kārta noslēgusies
2011-03-24
Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta) Kārta noslēgusies
2011-11-30
Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārta noslēgusies
2011-04-04
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta) Kārta noslēgusies
2011-10-07
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta) Kārta noslēgusies
2013-07-03
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta) Kārta noslēgusies
2013-11-08
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta) Kārta noslēgusies
2015-03-19
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana Kārta noslēgusies
2012-02-01
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta) Kārta noslēgusies
2012-10-01
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta) Kārta noslēgusies
2012-11-02
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta) Kārta noslēgusies
2013-08-22
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta) Kārta noslēgusies
2014-02-28
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta) Kārta noslēgusies
2014-07-31
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Kārta noslēgusies
2014-04-08