Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Vides uzlabojums
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par KPFI projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Konkurss Konkursa nosaukums Projektu skaits Plānotais CO2 samazinājums, tonnas
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)5610799
KPFI- 2Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana140
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās132303
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem245579
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās234253
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās388951
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)387746
KPFI- 8Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām210
KPFI- 9Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā00
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas141426
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)8617387
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)9007989
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai4392982
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)211042
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)23892
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)12495
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)301469
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana136485
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)156025
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)414493
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)13516332
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)11812565
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)594897
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai102359
KOPĀ204470Šajā sadaļā ir norādīta informācija par KPFI projektiem, kuri ir iesnieguši monitoringa pārskatus pārskata gadā
(konkursa ietvaros projektiem var nesakrist monitoringa periodi)

Konkurss Konkursa nosaukums Pārskata gads Projektu skaits Faktiskais CO2 samazinājums, tonnas
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)2011306988
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)2012459906
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20135514754
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20145515801
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20155615553
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)2016298357
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)201771338
KPFI- 1Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)20183327
KOPĀ73024
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās201371063
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās2014132760
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās2015132782
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās2016132799
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās201771906
KPFI- 3Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās20181619
KOPĀ11930
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem20123944
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2013184208
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2014246132
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2015246096
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2016246267
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem2017113790
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem201831172
KPFI- 4Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem201931100
KOPĀ29708
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās20121160
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2013112080
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2014234912
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2015235204
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2016235322
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās2017153661
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās201891828
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās201971166
KPFI- 5Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās20203352
KOPĀ24685
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2012113226
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2013329934
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās20143712615
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās20153611041
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās20163611361
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās201751162
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2018150
KPFI- 6Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās2019150
KOPĀ49439
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)20124956
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2013163421
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2014378034
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2015388044
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2016388277
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2017316548
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2018153438
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)2019122151
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)20204439
KPFI- 7Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārta)20211200
KOPĀ41508
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas201310
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2014111064
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2015141513
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2016141603
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas2017131600
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20185446
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20191107
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20201105
KPFI-10Zema enerģijas patēriņa ēkas20211109
KOPĀ6549
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)20128397181
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)20138607384
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)20148607384
KPFI-11Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)201521203
KOPĀ22153
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)20139007992
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)20148987958
KPFI-11.1Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (II kārta)20158987958
KOPĀ23908
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai2012262
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai2013247655
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20144167145
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20154274239
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20164271173
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20172571406
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20181736096
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai20191220243
KPFI-12Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai2020615937
KOPĀ363956
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)20139422
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)2014211079
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)2015211069
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)2016211069
KPFI-13Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārta)201715827
KOPĀ4466
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201423910
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201523907
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201623910
KPFI-13.1Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)201723915
KOPĀ3641
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201512508
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201612507
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201712505
KPFI-13.2Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārta)201812506
KOPĀ2027
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2016301498
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2017301486
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2018301486
KPFI-13.3Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (IV kārta)2019301485
KOPĀ5955
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201456173
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201557202
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201656923
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201710
KPFI-14Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana201810
KOPĀ20298
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2014156600
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2015146331
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2016143738
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)2017145469
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)201822876
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)201911526
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)202013609
KPFI-15Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (I kārta)202117817
KOPĀ37966
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2014171401
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2015405312
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2016405824
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2017405207
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)2018344666
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)20198895
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)20207863
KPFI-15.1Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (II kārta)20217885
KOPĀ25054
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201513419228
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201613421265
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201713421469
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)201813321799
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)2019312759
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)2020272279
KPFI-15.2Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (III kārta)2021242278
KOPĀ91077
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)2015493
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201611614529
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201711614833
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201811615277
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)201911515861
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)2020252524
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)2021252570
KPFI-15.3Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (IV kārta)202211725
KOPĀ66413
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2016596865
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2017597055
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2018586835
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)2019586873
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)202011810
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)202110767
KPFI-15.4Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai (V kārta)20224151
KOPĀ29355
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai201598315
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai2016101351
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai2017100387
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai201899377
KPFI-16Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai201983343
KOPĀ1773